Anonüümne tagasiside Baeri kliinikule 

Andmed kogus Töötukassa anonüümselt meie kliinikus teenuse läbinud klientidelt 2020.aasta IV kvartalis. Valim on juhuslik, edastame kõik hinnangud.

Kuivõrd rahul Te olete tööalase rehabilitatsiooniga, milles Te osalesite?    

Hinnangu skaala: 1 – ei ole üldse rahul, 4 – olen väga rahul

Klient
Hinnang
Klient 1
 4
Klient 2
 3
Klient 3
 4
Klient 4
 4
Klient 5
 4
Klient 6
 4

Kuivõrd Te nõustute enda seisukohast, et …teenust osutati selleks sobivates ruumides?

Hinnangu skaala: 1- ei nõustu üldse, 4 - nõustun täielikult

Klient
Hinnang
Klient 1
4
Klient 2
4
Klient 3
4
Klient 4
4
Klient 5
4
Klient 6
4

Teenuse toimumiskoht oli minu jaoks lihtsasti ligipääsetav (nt. ühistranspordi või autoga tulles)?

Hinnangu skaala: 1- ei nõustu üldse, 4 - nõustun täielikult


KlientHinnang
Klient 1
4
Klient 2
4
Klient 3
3
Klient 4
4
Klient 5
4
Klient 6
3

Teenust osutati mulle sobival ajavahemikul ja kellaajal?

Hinnangu skaala: 1- ei nõustu üldse, 4 - nõustun täielikult

Klient
Hinnang
Klient 1
4
Klient 2
4
Klient 3
4
Klient 4
4
Klient 5
4
Klient 6
4

Spetsialistide nõustamine oli asjatundlik, professionaalne?

Hinnangu skaala: 1- ei nõustu üldse, 4 - nõustun täielikult

Klient
Hinnang
Klient 1
4
Klient 2
4
Klient 3
4
Klient 4
4
Klient 5
4
Klient 6
4

Spetsialistid olid inimesena meeldivad, sõbralikud?

Hinnangu skaala: 1- ei nõustu üldse, 4 - nõustun täielikult

Klient
Hinnang
Klient 1
4
Klient 2
4
Klient 3
3
Klient 4
4
Klient 5
4
Klient 6
4

Peale tööalast rehabilitatsiooni saan paremini hakkama oma õpingutega/tööülesannete täitmisega/minu tööleidmise võimalused on paranenud?

Hinnangu skaala: 1- ei nõustu üldse, 4 - nõustun täielikult

Klient
Hinnang
Klient 1
3
Klient 2
4
Klient 3
4
Klient 4
4
Klient 5
3
Klient 6
3

Missugused positiivsed muutused toimusid tänu tööalasele rehabilitatsioonile?

Klient
Vastus
Klient 1
Olen enesekindlam, ja minu vaimne tervis on stabiilsem.
Klient 2
Peavalud ja õlgade pinged vähenesid (füsioterapeudi teenus). Ärevushood vähenesid, pingetaluvus ja eneseanalüüsi oskus keerulistes töösituatsioonides paranes (psühhiaatri teenus).
Klient 3
Tööalane rehabilitatsioon aitas mul inimestega rohkem suhelda ja kontakti hoida ja aitas selja probleemidele lahendada .
Klient 4
Kasvas usk endasse, suhtlemine ja oma hirmudele otsavaatamine ning nendega tegelemine
Klient 5

Klient 6