Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

Arsti (üldarsti) individuaalteenus75 EUR kuni 1 tund
Arsti (psühhiaatri) individuaalteenus75 EUR kuni 1 tund
  
Psühholoogi individuaalteenus75 EUR kuni 1 tund
Psühholoogi grupiteenus25 EUR kuni 1 tund
  
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus75 EUR kuni 1 tund
Sotsiaaltöötaja grupiteenus25 EUR kuni 1 tund
  
Füsioterapeudi individuaalteenus75 EUR kuni 1 tund
Füsioterapeudi grupiteenus25 EUR kuni 1 tund
  
Eripedagoogi individuaalteenus75 EUR kuni 1 tund
Eripedagoogi grupiteenus25 EUR kuni 1 tund
  
Tegevusterapeudi individuaalteenus *80 EUR kuni 1 tund
Tegevusterapeudi grupiteenus *40 EUR kuni 1 tund
  
Loovterapeudi individuaalteenus *80 EUR kuni 1 tund
Loovterapeudi grupiteenus *40 EUR kuni 1 tund
  
Logopeedi individuaalteenus *80 EUR kuni 1 tund
Logopeedi grupiteenus *40 EUR kuni 1 tund
  
Kogemusnõustaja individuaalteenus 75 EUR kuni 1 tund
Kogemusnõustaja grupiteenus 40 EUR kuni 1 tund
  
Grupiteenuse hind kehtib ühele osalejale 

Teenuse üks tund sisaldab otsest tööd kliendiga 45 minutit ning 15 minutit järeltööd, milleks on üldine dokumenteerimine.

* sisseostetava teenusena