Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

Psühhiaatri/arsti individuaalteenus50 EUR kuni 1 tund
Psühholoogi individuaalteenus50 EUR kuni 1 tund
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus50 EUR kuni 1 tund
Füsioterapeudi indiviuaalteenus50 EUR kuni 1 tund
Eripedagoogi individuaalteenus50 EUR kuni 1 tundTeenuse üks tund sisaldab otsest tööd kliendiga 45 minutit ning 15 minutit järeltööd, milleks on üldine dokumenteerimine.