Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

Arsti (üldarsti) individuaalteenus60 EUR kuni 1 tund
Arsti (psühhiaatri) individuaalteenus60 EUR kuni 1 tund
  
Psühholoogi individuaalteenus60 EUR kuni 1 tund
Psühholoogi grupiteenus30 EUR kuni 1 tund
  
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus60 EUR kuni 1 tund
Sotsiaaltöötaja grupiteenus30 EUR kuni 1 tund
  
Füsioterapeudi individuaalteenus60 EUR kuni 1 tund
Füsioterapeudi grupiteenus30 EUR kuni 1 tund
  
Eripedagoogi individuaalteenus60 EUR kuni 1 tund
Eripedagoogi grupiteenus30 EUR kuni 1 tund
  
Tegevusterapeudi individuaalteenus *80 EUR kuni 1 tund
Tegevusterapeudi grupiteenus *40 EUR kuni 1 tund
  
Loovterapeudi individuaalteenus *80 EUR kuni 1 tund
Loovterapeudi grupiteenus *40 EUR kuni 1 tund
  
Logopeedi individuaalteenus *80 EUR kuni 1 tund
Logopeedi grupiteenus *40 EUR kuni 1 tund
  
Kogemusnõustaja individuaalteenus 60 EUR kuni 1 tund
Kogemusnõustaja grupiteenus 30 EUR kuni 1 tund
  
Grupiteenuse hind kehtib ühele osalejale 

Teenuse üks tund sisaldab otsest tööd kliendiga 45 minutit ning 15 minutit järeltööd, milleks on üldine dokumenteerimine.

* sisseostetava teenusena