Merilin Luks 
Eripedagoog, pereterapeut

Olen Merilin Luks ja 1998. aastal lõpetasin Tartu Tervishoiukõrgkooli ämmaemanda erialal ja mõne aja pärast asusin edasi õppima Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonda, mille lõpetasin magistrikraadiga 2007. aastal. Oma lõputöös uurisin laste ja noorukite suitsidaalsuse seost düsfunktsionaalsete peresuhetega. Juba siis jõudsin kindla veendumuseni, et lapsi ja noori ei saa aidata väljakistuna nende peresüsteemist, kuna perekond on inimese arenemisel ja kujunemisel fundamentaalse tähtsusega ning olude sunnil kreeni läinud peresuhted mõjutavad väga suurel määral inimese heaolutunnet ja võimet elus võimetekohaselt hakkama saada.  

Olen töötanud 7 aastat Tartu Ülikooli Psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonnas, mis arendas eelkõige minu sallivust ning kannatlikkust ja loomulikult andis asendamatuid kogemusi ja teadmisi töötamaks vaimse tervise valdkonnas.  Tööalased väljakutsed on mind viinud otsesest inimestega tööst mõneks ajaks eemale ja 7 aastat töötasin Sotsiaalministeeriumis, kus panustasin omapoolselt tervise sektoris seadusloome osas. Tööelu on olnud huvitav ja arendav, siiski vääramatu jõuga on mind tõmmanud tagasi otsese inimestega töö poole. Käesolevalt töötan osalise koormusega superviseeritava pereterapeudina. Juhtivaks põhimõtteks oma töös inimestega on lugupidamine, tolerantsus ning individuaalsete erinevuste arvestamine. Me kõik oleme erinevad ja meil kõigil on oma tugevused ning tähtis pole olla ideaalne, vaid oluline on leida see miski, mis innustab ning selle tuules elus edasi minna. Kui lapsed ja noored saavad kasvada heade ja toetavate peresuhete atmosfääris, siis neist kujunevad ennast aktsepteerivad , õnnelikud ja hästitoimivad inimesed.