Kati-Riin Simisker (hetkel vastuvõtte ei tee)
Psühhiaater, psühhoterapeut 

Olen Kati-Riin ja alustasin septembris 2018 Baeri Kliinikus psühhiaatri ning psühhoterapeudina. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetasin 2010 ning astusin samal aastal psühhiaatria residentuuri. Varasemalt olen töötanud SA TÜK Psühhiaatriakliinikus ning erinevates nõustamis- ja psühhoteraapia keskustes nii Tartus kui Tallinnas ning ka Viljandi Haiglas.
Minu põhitööks on täiskasvanutele psühhiaatrilise abi osutamine (psüühikahäirete diagnostika, ravi ning psüühikahäireid ennetav tegevus). Lisaks olen psühhodraama lavastaja (CP-Certified Practitioner) väljaõppes ning tegelen aktiivselt erinevate koolituste läbi viimise ja loengute pidamisega erinevatel vaimset tervist puudutavatel teemadel. Usun, et kaasaegse psühhiaatri töös ei piisa vaid ravimite kirjutamisest - käsikäes peavad käima nii psühhoteraapiline lähenemine kui medikamentoosne. Veel parem on aga ennetav tegevus!

Olen Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti Nooremarstide ühenduse ning MTÜ Tartu Psühhodraama Instituudi liige.