Kati-Riin Simisker (hetkel vastuvõtte ei tee)
Psühhiaater, psühhoterapeut 

Olen Kati-Riin ja alustasin septembris 2018 Baeri Kliinikus psühhiaatri ning psühhoterapeudina. Samuti olen üks kahest Baeri Kliiniku asutajast. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetasin 2010 ning astusin samal aastal psühhiaatria residentuuri. Varasemalt olen töötanud SA TÜK Psühhiaatriakliinikus ning erinevates nõustamis- ja psühhoteraapia keskustes nii Tartus kui Tallinnas. Samuti Kokkola Keskhaiglas nii akuut- kui ka ambulatoorses osakonnas.
Minu põhitööks on täiskasvanutele psühhiaatrilise abi osutamine (psüühikahäirete diagnostika, ravi ning psüühikahäireid ennetav tegevus). Lisaks olen hetkel kahes psühhoteraapia väljaõppes – käesolevalt lõpetan psühhodünaamilise teraapia väljaõpet ning alates jaanuarist 2017 olen lisaks  psühhodraama väljaõppes. Samuti tegelen aktiivselt loengute pidamisega koolides, seda nii õpilastele kui õpetajatele/lapsevanematele ning võtsin osa "Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitluse" ravijuhendi koostamisest. Töötan eesti, inglise ja soome keeles.

Usun, et kaasaegse psühhiaatri töös ei piisa vaid ravimite kirjutamisest - käsikäes peavad käima nii psühhoteraapiline lähenemine kui medikamentoosne. Lahendamatuid probleeme ei ole olemas.

Olen Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning Eesti Nooremarstide ühenduse liige.